Производители

Търси

ВирбелиИма 7 продукти

Вирбели
В следствие въртеливото или лъкатушещо движение на спининговите примамки, използваното влакно (независимо дали е монофил или брейд) се усуква и това води до отслабване здравината на линията, образуване на бради и много нерви. За да избягаме от усукването и да запазим здравината на влакното ни е необходим вирбелът.

Количка  

изпразни

Бюлетин

Търси